Shared notes

Sources
Title Individuals Families Media objects Sources Last change
Då Ingebrigt gifte seg med Pernille i 1832, står det i kirkeboka at han var frå Tranøen. 1 0 0 0 Never
Familien er nemnd under Igeland, men ingen info om kva tidsrom dei oppheldt seg der, eller om det va… 1 0 0 0 Never
Om Peder vart sogneprest i Jølster i 1572, kan han ha vore fødd kring 1540? 1 0 0 0 Never
Naustdal Bygdebok, bind 3, s. 391: 1 0 0 0 Never
Oppgitt alder ved vielsen 9. juni 1848: 46 år 1 0 0 0 Never
Etter namnet å døme (oppattkalla etter farfaren) er Gjert fødd før Jon som var fødd ca. 1734. Gjert… 1 0 0 0 Never
"Anders Gjerts. hadde sonen Olav til kristning" 1 0 0 0 Never
Årstalet for fødselen til Nils er rekna ut frå alderen han vart oppgjeven med når han dø. Joleik skr… 1 0 0 0 Never
Aaland seier Mons kan vere frå Almklov. 1 0 0 0 Never
Peder er ført som 19 år i manntalet 1701 1 0 0 0 Never
Fødselsdatoen til Pernille er berre 8 mnd før broren Bottolf skal vere fødd. Datoen er kanskje dåpsd… 1 0 0 0 Never
I Folketeljinga for Jølster i 1825 står ei Anne Nilsdatter 82 år og kårenke i huset til Erik Nilss.… 1 0 0 0 Never
Erik var eldst av brørne. Sidan Anders sat på Bygstad før rettsaka i 1653 var kanskje han nest-eldst… 1 0 0 0 Never
Erik var eldst av brørne. Sidan Anders sat på Bygstad før rettsaka i 1653 var kanskje han nest-eldst… 1 0 0 0 Never
Ander var/vart brukar av bnr.2, Jobruket i 1616. Det er rimeleg å tru at han i alle fall var konfirm… 1 0 0 0 Never
Waldemar vart fødd i juni 1817. Det virkar då merkelig at Inger skulle vere fødd i sept, tre månader… 1 0 0 0 Never
Faddere: Anders Iversen (Bjorelvnes), Bertine Christoffersen (Bukskindvig), Anna Maria Martinusdatte… 1 0 0 0 Never
2. S.e.T. 1 0 0 0 Never
[1775] 9de majus[?] döbt Jacob. Parent: Axel Axelsen Bortnen og Mari Olsd. Test: Abraham Olsen og Ol… 1 0 0 0 Never
I flg. digitalarkivet sin database for døypte i Kinn 1729-1785 er Jon døypt 31. september 1733. Sept… 1 0 0 0 Never
Ingebrict vart ikkje gammal. Men det seier seg sjølv at eit av oppføringane i digitalarkivet er feil… 1 0 0 0 Never
Heimedøypt 1 0 0 0 Never
Fadderane til Margrethe var Knud Hiorthoug, Rasmus Aasen, Lisbet Hiorthoug, Guri Reite og Eli Ervige… 1 0 0 0 Never
15de Maij: Döbt Abraham og Ragnilde Qvalems Börn kaldit Abel. Fad. Henrich Anders Mons, Knud ...., K… 1 0 0 0 Never
Året skal truleg vere 1814, ikkje 1817. 1 0 0 0 Never
"I 1769 døypt Anne, dotter hans Jo Andersson Fløytevåg. Ei gudmor var Kristi Waagene." 1 0 0 0 Never
Anders vart døypt på Dominica Sexagesima 1 0 0 0 Never
Synneve vart døypt 14. søndag etter pinse. 1 0 0 0 Never
Arnt omkom under Lofotfisket 1 0 0 0 Never
Kullsegling i Lofoten 1 0 0 0 Never
Jens Lensmann fortel at Kolbein døde 30 Februar 1676. Om det betyr 2. mars eller siste februar, alts… 1 0 0 0 Never
Waldemar kom bort på sjøen og vart ikkje funnen att. 1 0 0 0 Never
Skifte etter Joseph: 1 0 0 0 Never
Brite døde på bruk nr.5 på garden. 1 0 0 0 Never
"Jo Andersson "død i Raserie" 67 år" 1 0 0 0 Never
Olav er ikkje nemnd i skiftet etter faren. Det er heller ikkje nemnde born til Olav, så han kan ha v… 1 0 0 0 Never
Note: Death found in Lenvik, Troms, Parish Kirkebok 1784-1853, page 170, Published by Norwegian Hist… 1 0 0 0 Never
Halldor omkom saman med stesonen Paul og drengen Peder utanfor Refvik i 1869. 1 0 0 0 Never
Skifte etter Nils Kolbeins. i 1780 til borna Jon Nilss. Myklebust, Anne Nilsdtr. Gjesdal og Helge Ni… 1 0 0 0 Never
Synnøve var i live i 1754 då det vart skifta etter mannen, men ho er ikkje å finne som død i kyrkjeb… 1 0 0 0 Never
Nils er nemnd i manntalet for 1664, men er død før manntalet 1666. 1 0 0 0 Never
Død på Fløtre? 1 0 0 0 Never
Synneve dø som legdslem. 1 0 0 0 Never
Nielsdø 8 dagar gamal. 1 0 0 0 Never
Nils dø 4 dagar gamal. 1 0 0 0 Never
Kristi dø 8 dagar gamal. 1 0 0 0 Never
Johanna og tvillingsystra Helga dø unge. 1 0 0 0 Never
Helga og tvillingsystra Johanna dø unge. 1 0 0 0 Never
Johanna dø ung. 1 0 0 0 Never
Magdeli dø som legdslem. 1 0 0 0 Never
Ågote dø fem veker gamal. 1 0 0 0 Never
Skifte etter Elias 16.4.1775 1 0 0 0 Never
Det var skifta etter Peder 30.6.1723. 1 0 0 0 Never
Oluf var brukar på bnr.1 når han døydde. 1 0 0 0 Never
Helga dø seks dagar gamal. 1 0 0 0 Never
Anne dø tre dagar gamal. 1 0 0 0 Never
Ingebrigt dø ni veker gamal. 1 0 0 0 Never
Lars dø 14 dagar gamal. 1 0 0 0 Never
På byreise (til Bergen) 1 0 0 0 Never
Alf vart sjuk til sjøs og døde. Han vart senka i sjøen utanfor Pitcairn Island i Stillehavet. 1 0 0 0 Never
Kona Oline står gravlagd som gårdmannskone og gift. Sidan ho ikkje står som enke, kan det bety at Jo… 1 0 0 0 Never
Siste bornet fødd 1833. 1 0 0 0 Never
Siste barnet vart fødd i 1833 1 0 0 0 Never
På veg til Curacao 1 0 0 0 Never
da de giftet seg 17.06.1780, sto de oppført som Butul Ols og Kirsti Embretsd. Koppang 0 1 0 0 Never
Lenvik 1762 0 1 0 0 Never
Fødde og døypte 1770, s.74, Lnr 13: 0 1 0 0 Never
https://forum.arkivverket.no/topic/130365-44902-skifter-i-nordfjord-stryn-hjelle/ : 0 1 0 0 Never
Elias sitt 2. ekteskap 0 1 0 0 Never
Ane sitt 2. ekteskap 0 1 0 0 Never
Aamund står oppført med bustad Ervik, Stadlandet 0 1 0 0 Never
Jens sitt 1. ekteskap (huusmand/fuksmand) 0 1 0 0 Never
Peder sitt 2. ekteskap. Han vatr enkjemann etter Zidsele (som døde før 14-8-1872) 0 1 0 0 Never
"T:Jon Sørbotnen og Ole Warpe" , (T=Forloverar?Truloving?) 0 1 0 0 Never
Bremanger Bygdebok: 0 1 0 0 Never
Forlovera var Ole Slaatten og Tosten (Torstein) Botnen. 0 1 0 0 Never
Brurebuketten til Alida finst på Teigen endå. Då Reinhardt og Alida skulle gifte seg, og dei gifte s… 0 1 0 0 Never
https://www.digitalarkivet.no/kb20070603340478 0 1 0 0 Never
Anne sitt 2. ekteskap 0 1 0 0 Never
Frå Oddvar Eltvik: 0 1 0 0 Never
Peder sitt 2. ekteskap 0 1 0 0 Never
Lars og Jartrud fekk 10 born, mange av dei gifte til Sunnfjord. 0 1 0 0 Never
Forlovere Sjur Sjurs. Lillenes Sebulon Hanss. Botten 0 1 0 0 Never
Lars møtte Karen Helene då han reiste nordover til Salten på vegarbeid. 0 1 0 0 Never
Forlovarar var: Paul Anderson Borgund og Rasmus Hansen Nedre Sjåstad 0 1 0 0 Never
Forlovarar: Ingebrigt Hanss. Stave og Paul Pauls. Stave 0 1 0 0 Never
1840 291040 0 1 0 0 Never
Forlovere: Carl Møller og Gullsmed Støren 0 1 0 0 Never
Trolovelse: 30 10 1766 0 1 0 0 Never
Forlovere: Peder Brenden, Jon Sollien 0 1 0 0 Never
Trolovelse: 20 9 1750 0 1 0 0 Never
Ludvik var ugift i FT1801 https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058404001078 0 1 0 0 Never
I Steens skrifter B4 s. 147 står det: 0 1 0 0 Never
Truloving: 06011701 0 1 0 0 Never
"Festemanden lovede ved sin festmøe sin son Anders Olss. 6 rixdlr, som af boen fremfor noget skifte… 0 1 0 0 Never
Stova som dei budde i står på ein liten firkant på bruket der Ingvald og Louis delte jorda. Dei var… 0 1 0 0 Never
Vitner: Elias Møchlebust, Martinus Førde 0 1 0 0 Never
Vi veit at sonen Krispinus vart fødd ca 1691. 0 1 0 0 Never
Rasmus gifte seg seinare opp igjen (Bygdeboka fortel at dette var fyrste ekteskapet hans.). 0 1 0 0 Never
Andreas og Karen vart gift i 1796, og same året kjøpte dei jorda for 45 riksdalar. Foreldra til Kare… 0 1 0 0 Never
Saltdalsboka, bind II, s. 197: 0 1 0 0 Never
Hans og Dorthe gav opp jprda til dottera Karen Hansd. og mannen hennar Andreas Monss. Dei vart gift… 0 1 0 0 Never
Etter at dei gifte seg i 1778, budde Ole og Berit ei stund på Vassbotn. I 1784, etter at Johanna var… 0 1 0 0 Never
Saltdalsboka, bind II, s. 197: 0 1 0 0 Never
Nils og Karen gifte seg i 1730. Etter litt om og men, vart garden i 1736 delt mellom Nils og broren… 0 1 0 0 Never
Skjerstad Kirke, Salten, Nordland 0 1 0 0 Never
Saltdalsboka seier at Hans og Regina vart gifte i 1692 0 1 0 0 Never
Som enkje gifte Berit Pederd. seg med Jon Herdags. i 1715, året etter at fyrste mannen Hans døde. Jo… 0 1 0 0 Never
I Digitalarkivet finn ein brylaupsdatoen 1 jan 1781, med merknaden : Førde. 0 1 0 0 Never
Hans og Berit overtok største delen av bygselen samtidig, eller like etter at eit anna par, Berit Mo… 0 1 0 0 Never
Berit gav opp bygselen på 1 våg til Jens Hanss. (f. Nestby) som i 1728 var 25 år. Men Berit har nok… 0 1 0 0 Never
I 1665 var Jørgen Ols. 60 år, og på gardsparten hans sat ein husmann Jon Jørgens. som sannsynligvis… 0 1 0 0 Never
Peder og Lava vart gift i 1679, og same året fekk dei bygselen på Nordgården på Nedre Drageid. Systr… 0 1 0 0 Never
Eldste sonen Jon vart fødd 1558. En kan derfor gjette på at dei vart gifte i 1557. 0 1 0 0 Never
Vigsel 3 aug 1828, ugift tjenestekarl Poul Poulson 28 år, pige Anna Knudsdtr. Skorreböe 23 år: 0 1 0 0 Never
Langvad låg øde frå 1677 til ca 1684. Dette året skatta Berthel og Lisbet fra garden. Vi veit ikkje… 0 1 0 0 Never
Kristen var nemnd som husmann i 1659. Begrepa husmann og leilending vart i denne tida mykje brukt om… 0 1 0 0 Never
Malin gifte seg 2. gong med Jon Hanss. ca 1673. Jon var då ca 35 år og Malin hadde ganske sikkert pa… 0 1 0 0 Never
Eiliv og Mari gifte seg 6. søndag etter pinse (Dom. 6 p Trin.) 0 1 0 0 Never
Jon og Anne gifte seg 11. søndag etter pinse 1761 0 1 0 0 Never
Olav og Kari fekk ekteskapslisens i 1790 fordi dei var "Næst-Sødskende Børn". I lisensen står Karen… 0 1 0 0 Never
Om årstalet for dette giftemålet stemmer er tvilsomt. 0 1 0 0 Never
Datoen 19 11 1904 står gravert inn på to sølvskeier. På skeiene står: 0 1 0 0 Never
At Niels og Christine er gift ser vi av kyrkjeboka då Oline vert døypt 5. august 1787 0 1 0 0 Never
Har ikkje funne brullupet pr 1.mai 2020 0 1 0 0 Never
Soga um Jølst, s.476: 0 1 0 0 Never
Lovleg skifte, ergo var dei gifte. 0 1 0 0 Never
Brite Marie gifta seg igjen 2.g med Erik Eriks. 22 år gamal. Då hadde ho rukke å få to søner med Sør… 0 1 0 0 Never
https://forum.arkivverket.no/topic/91662-5705-foreldre-til-erik-erikson-klakegg-f-ca-1680/?do=findCo… 0 1 0 0 Never
Fyrste bornet fødd ca 1620, berekna år for vigsel 1619. 0 1 0 0 Never
Trulova 1699 med Anders Torgeirson Berg. Dei fekk to søner. Anders vart i 1707 oppattgift med Eilin… 0 1 0 0 Never
Med Daniel fekk ho Magdalena 8 søner, av desse flytta tre ut frå Breim: Anders kom til Dvergsdali Jø… 0 1 0 0 Never
## 1 0 0 0 Never
"Stor-Ivar var ute i tiårskrigen og vart korporal. Det går sagn om han endå." 1 0 0 0 Never
Jon gifte seg med Arnfrid Isaksd. enke etter Ola Rasmuss. Ø-Flo. Ola tok bruket med odel i 1742, og… 1 0 0 0 Never
Sjå tilslutta kjelder... 1 0 0 0 Never
Ein eller annan gong før 1887, då Konstanse vart fødd, flytta familia frå Slettnes i Finnmark, til U… 1 0 0 0 Never
Brukar på Myklebust, Nordfjordeid. 1 0 0 0 Never
Frå Dabdalen? (http://www.rhd.uit.no/rhdbin/kliste.asp?RR=4504) 1 0 0 0 Never
Ingeborg og Helene vart begge fødde i 1785. Var dei tvillingar? (Det har blitt fødde tvillingar dei… 1 0 0 0 Never
På bygdetinget i 1707 hadde Oddgeir Peders. stemna Peder Ols., Indrebøen fordi Peder skulle ha kalla… 1 0 0 0 Never
Frå "Om Slegten Haugen" 1 0 0 0 Never
Frå "Om slegten Haugen" 1 0 0 0 Never
Gift med Eli Olsdtr Angedal Juli 1802 1 0 0 0 Never
Flytta til Bergen 1 0 0 0 Never
I kirkeboka for Lenvik vart det skrive om Martinus Ols. då han vart konfirmert, at han vart "opfostr… 1 0 0 0 Never
til Høyvik i Kinn 1 0 0 0 Never
Om Slegten Haugen: 1 0 0 0 Never
Sjå tilslutta kjelder... 1 0 0 0 Never
Om Slegten Haugen: 1 0 0 0 Never
Vart brukar av garden Angedal, bruk 1,2 og 3 i 1682 då vi finn han nemd i ei avtakssak i Angedal. Ne… 1 0 0 0 Never
# I "lensmannsboka" etter Jens Nilson Nedrebø: "Anno 1681 den 12. Sept. døde salige Peder Andrissøn… 1 0 0 0 Never
H. Møllendal i Anders på Vie og hans ætt, s. 3: 1 0 0 0 Never
Om folket på Skei: I 1626 er det nemnt ei enkje, og frå 1635 Rognald Ols. Rognald var nok komen her… 1 0 0 0 Never
Furebøen er ein god gard i Angedalen i Førde, Sunnfjord. Ingen av gardane i Øvre Angdalen er nemnde… 1 0 0 0 Never
I 1616, måtte Anders Nes bøte 10 dalar for legermål med Ole Furebøens dotter, som han skulle "ægte"… 1 0 0 0 Never
Oddgeir slo i hjel svigerfaren sin Rognald Ols. på Terva i 1649 1 0 0 0 Never
Flytta seinare til Kråkeneset. 1 0 0 0 Never
http://home.online.no/~stsamuel/slekt/NAVN/d0000/g0000042.html#I56 1 0 0 0 Never
Jørgen vart dømd ifrå buet sitt for horeri med Jartrud Nilsd. frå Sunnfjord 1 0 0 0 Never
Før 1700 høyrde garden (Haugen) til Grimeland og vart då kalla Indre Haug. 1 0 0 0 Never
Til Kleiven i Gaular 1 0 0 0 Never
Til Plassa (Førde?) 1 0 0 0 Never
Til Espeland, Naustdal 1 0 0 0 Never
Bustad Botnen, Førde nr.1 1 0 0 0 Never
Brita var gravfesta i 1745, 50 år gammal og ugift. Buet vart verdsett til 44 rdl 4 mark 8 skill. Ett… 1 0 0 0 Never
Sjå tilslutta kjelder... 1 0 0 0 Never
Merknad i kirkeboka: Fadr: Kvame 2,Sletten,Åse,Kleppstølen 1 0 0 0 Never
Jon vart sagt å vere frå Grimset ved vigselen. 1 0 0 0 Never
Uvisst om far til Helga var Arne eller Anders på Helgås. Begge var brukarar, og begge er nemnde som… 1 0 0 0 Never
gift 1764 med Simon Jenss. Hafstad. Bustad Høyvika i 1775 1 0 0 0 Never
Bygsla 1/4 laup i 1694. Svogeren Johannes Olss. (fødd ca 1689) budde hos han i 1701. 1 0 0 0 Never
"Skaret" er kanskje Raudeberg, nr.2 kalla Raudebergskar? 1 0 0 0 Never
"Rb.Haug" er kanskje Raudeberg, nr.5 kalla Røberghaug? 1 0 0 0 Never
Rikt bu etter Kristian Aksels., fyrste mannen til Eli; mellom anna ymse sølv og over 400 rdl i reide… 1 0 0 0 Never
Johannes flytta til Ristesund der han vart gift og var kårmann. 1 0 0 0 Never
Ingebrigt var enkjemann då han gifte seg med Hanna Gurine Olsd. 1 0 0 0 Never
Karen var enkje då ho gifte seg med Ole Ols. 1 0 0 0 Never
Adolf vart fødd før dei andre syskjena (før 1906). Ole hadde eit forhold til ei tenestejente og fekk… 1 0 0 0 Never
Merknader: Finder barnedaaben maa være forsømt af Klockeren at anmælde. N. B. dødfød, begr. 19/9 1 0 0 0 Never
Anders Arnes. står i kirkebøkene begravd 19.9 1779. Vil tru det er ein feil enten på fødselsdato ell… 1 0 0 0 Never
Frå Selje og Vågsøy, Bygdene og bygdeskipnaden, s. 138. 1 0 0 0 Never
Folketellinga 1801, Lien, Førde (Grimelandslia) 1 0 0 0 Never
Simon Oddgeirs. er nemnd i saker frå 1685, 1688, 1692 og 1720. 1 0 0 0 Never
"Skipte 1777 etter Johanne Larsdotter, til ekkjemannen Elling Andersson og borna deira: Olav heime m… 1 0 0 0 Never
Ei Anne Øastenstad gifte seg i følge Digitalarkivet 14 11 1775 med Johannes Ols. Erdal. Kan dette ha… 1 0 0 0 Never
Ei segn frå Jølster fortel at ein grenader frå Østenstad var 3 år i København, og at ei dansk kvinne… 1 0 0 0 Never
I skatten for Sunnfjord 1563, finn vi: 1 0 0 0 Never
http://www.sffarkiv.no/sffbasar/default.asp?p=result&paging=yes&ptype=single&db=dbdoypte&page=1&sql=… 1 0 0 0 Never
"Inderst hos sønnen" då ho døde. 1 0 0 0 Never
Distriktslege Bjørn Erik Moe i Selje fekk forespørsel frå Folkehelsa om å spore etterkommarane til A… 1 0 0 0 Never
Erik Larss. f.1762 på Svorstølen, nr.1 d. 1825 i Bergen. Gift 1789 på Svorstølen med Anna Maria Anan… 1 0 0 0 Never
Mildri var syster til Anders Ullaland. 1 0 0 0 Never
Erik Olss. som vi finn i dei militære rullane i 1655, kan ha vore sonen til Ola Torgeirss. 1 0 0 0 Never
Kårmann på Ormeteig då han døde. 1 0 0 0 Never
Landbrukskandidat. dø ugift, 63 år i 1928 1 0 0 0 Never
Anders omkom då "Signal" forliste ved Stad. 1 0 0 0 Never
Husmann i Hoddevik då han døde. 1 0 0 0 Never
## Ivar bygde i 1651 ei stove med glas i. Stova bygde han av tømmer frå Jutdal. 1 0 0 0 Never
I 1694 då Per Hanss. fekk bygselen, heiter det at Ola og kona hans var døde, og at Per gifte seg med… 1 0 0 0 Never
Seinare til Storetre i Jølster. 1 0 0 0 Never
Frå Førde Bygdebok (bind I) s. 358: 1 0 0 0 Never
Frå Soga om Jølst: 1 0 0 0 Never
Frå soga om Jølst: 1 0 0 0 Never
## 1 0 0 0 Never
Han var levande interessert i jakt og fiske. 1 0 0 0 Never
Christen Søfrenson Wittrup (1576-1636). Fut i Nordfjord 1596-1606, som slo seg til på Evebø, ein sto… 1 0 0 0 Never
Enkja Anne Abelsdatter overlevde mannen med 36 år. Ho dreiv bøndene på gardane sine så hardt at ho f… 1 0 0 0 Never
I Vereide kyrkje heng det eit 'epitaphium' av Beritte Christensdtr Wittrup (1605-1608), dotter av Ch… 1 0 0 0 Never
Ragna Stave fortel at ho var oppkalt etter bestemor si. 1 0 0 0 Never
J.F.Lampe - Bergens Stifts Biskoper og Præster efter Reformationen 1 0 0 0 Never
J.F.Lampe - Bergens Stifts Biskoper og Præster efter Reformationen 1 0 0 0 Never
Soga om Jølst s. 455: 1 0 0 0 Never
Sjå tilslutta kjelder... 1 0 0 0 Never
Frå Soga om Jølst, s. 20: 1 0 0 0 Never
Peder Anderson 1 0 0 0 Never
# 1 0 0 0 Never
"Bosat i Amerika" (1919) 1 0 0 0 Never
"Postbud i Bergen" 1 0 0 0 Never
"Ogsaa bosat i Bergen, men er nu død." (1919) 1 0 0 0 Never
"1701 seilte Marqvar som matros fra Bergen. I 1705 var han bosat paa Sunde , hvor han giftet sig med… 1 0 0 0 Never
Anders budde sannsynligvis på bruk nr. 6. Ivar sitt bruk var på 36 merker, og Anders overtok eitt av… 1 0 0 0 Never
I saka mellom Simon og Ola får vi vete at mor til Ola, enkja etter Ivar ville at ein dotterson skull… 1 0 0 0 Never
Førde Bygdebok: 1 0 0 0 Never
Flytta til Ramstad. 1 0 0 0 Never
Johanne dø på Kvamme, men skal det vere Kvamme i Bygstad/Gaular, eller Kvamme i Førde? 1 0 0 0 Never
Dei (Synnøve og Elias) bygsla bruk på Tjørneland før dei flytta til Grimelandslia. 1 0 0 0 Never
Ei Anne Jacobder fødd på Bortne 17 5 1795, Far: Jacob Anderss. Mor: Agnethe Hansd. 1 0 0 0 Never
Rose A. Gjesdahl 1 0 0 0 Never
Sjå tilslutta kjelder... 1 0 0 0 Never
Ein Johannes (Joans) nemnd i 1692: "Joans stemnde Lars, for han hadde jaga hans fe, i sams hage. Mar… 1 0 0 0 Never
Synneve Jond vart fødd ca 1537, og Synneve Torleifsd. fødd ca 1540. Om Anne gifte seg med Torleif c… 1 0 0 0 Never
## 1 0 0 0 Never
Borger Sjurs. vart gift med enkja etter Simon Rotenes, flytta til Rotenes og tok navnet etter garden… 1 0 0 0 Never
Frå Lensmannsboka etter Jens Nilson, s. 110: 1 0 0 0 Never
Oluf Rurebø's hustru var vistnok datter til Lensmann Rognald Strand på Jølster. Hun sees å eie 8 mar… 1 0 0 0 Never
Anders Peders. var klokkar i Gloppen. 1 0 0 0 Never
"Oluff Pedersøn, vaar Klocker i Indvigen I Norefior i stryn" 1 0 0 0 Never
Gift med Johan C. Pedersen Setså i 1871. 1 0 0 0 Never
Gift med Lusinius A. Jensen i 1877. 1 0 0 0 Never
Gift med Jakob A. Jensen i 1877 1 0 0 0 Never
Gift med Kaspara A. Kaspersd. i 1892. 1 0 0 0 Never
g.m Bente Bentsd. Pothus 1837 1 0 0 0 Never
g.m Anna J. Pederd. 1844 1 0 0 0 Never
g.m Peder Jonss. Øvre Drageid 1835 1 0 0 0 Never
g.m Peder C. Andreass. 1848 1 0 0 0 Never
Else var ca 9 mnd, 3/4 år, ved skiftet etter faren. 1 0 0 0 Never
Regina hadde vore gift med ein John før ho gifte seg med Hans. 1 0 0 0 Never
Etter at Jens Hanss. døde i 1753, oppgav Berit halvparten av bygselen, det vil seie ½ våg, til yngst… 1 0 0 0 Never
Mons gifte seg i 1638 1 0 0 0 Never
Jacob gifte seg i 1671 1 0 0 0 Never
Peder vert omtala som morfar til Berit sine barn I skiftet etter ho i 1715. Han er då verge for barn… 1 0 0 0 Never
Harald Møllendal skriv på s. 13 i boka Anders på Vie og hans ætt: Det er også mulig at svigerfar til… 1 0 0 0 Never
Karstad skriv i Erdalsætta s. 17: 1 0 0 0 Never
Karstad skriv i Erdalsætta, s. 17: 1 0 0 0 Never
Povel vart stukken ihjel av Ola Anderss. Taraldset i 1622. 1 0 0 0 Never
Anna gifte seg visstnok oppatt med Torben. Han var brukar i 1634. 1 0 0 0 Never
Brukar på Tvinnereim. 1 0 0 0 Never
Brukar på Hamar, Innvik 1 0 0 0 Never
Truleg busett på Ytre Rand, Innvik 1 0 0 0 Never
Var busett i Jutdalen, Hornindal 1 0 0 0 Never
Steffen var eigar av Rognnes, Eid i 1624. 1 0 0 0 Never
Alexander kom frå Bergen, der han hadde ein bror. 1 0 0 0 Never
## "Bertine og bjørnen" 1 0 0 0 Never
Bremanger bygdebok, s. 534: 1 0 0 0 Never
Anette hadde eit uekte barn med Peder Løvset, reiste til Oslo, og vart gift Tygesen. 1 0 0 0 Never
Gift med Kristian K. Kristensen Langset i 1893. 1 0 0 0 Never
g.m Ole Mikkels. Øvre Drageid 1802 1 0 0 0 Never
g.m Knut Monss. Setså 1811 1 0 0 0 Never
Borte etter 1812 1 0 0 0 Never
g.m Villum Hanss. Tømmerdal 1715 1 0 0 0 Never
g.m Ingeborg Olsd. Medby 1727 1 0 0 0 Never
g.m 1 0 0 0 Never
g.m Anders Anderss. Langset 1722 1 0 0 0 Never
g.m Berit Pederd. Brenne 1737 1 0 0 0 Never
g.m Herdag Olss. Bleiknes 1738 1 0 0 0 Never
g.m Anna Olsd. 1801 1 0 0 0 Never
g.m 1 0 0 0 Never
g.m 1 0 0 0 Never
g.m Anna Bentsd. Sundby 1809 1 0 0 0 Never
g.m Johannes Jons. Rognan 1760 1 0 0 0 Never
g.m Ole Jens. Saksenvik 1758 1 0 0 0 Never
Trulova med Nils Torsteins. Storalmeningen 1 0 0 0 Never
g.m 1 0 0 0 Never
g.m Anna Jond. Skar 1747 1 0 0 0 Never
g.m 1 0 0 0 Never
g.m Ole Herdags. 1711 1 0 0 0 Never
g.m Anna Larsd. 1728 1 0 0 0 Never
Klokkar 1 0 0 0 Never
g.m Karen Arentsd. 1674 1 0 0 0 Never
Gift på Nestby i 1685. 1 0 0 0 Never
g.m Ole Olss. 1720 1 0 0 0 Never
g.m Berit Hansd. Lien 1737 1 0 0 0 Never
g.m 1 0 0 0 Never
g.m Karen Kristend. Bleiknes 1780 1 0 0 0 Never
g.m Johannes Jacobs. 1776 1 0 0 0 Never
Sjå tilslutta kjelder... 1 0 0 0 Never
g.m Malena Hansd. 1775 1 0 0 0 Never
g.m 1 0 0 0 Never
g.m Anna S. Johansd. Terråmo 1873 1 0 0 0 Never
g.m Malin Jensd. Sundby 1721 1 0 0 0 Never
g.m Nils Hanss. Vik 1728 1 0 0 0 Never
g.m Lisbet Jørgensd. 1738 1 0 0 0 Never
g.m Karen Larsd. 1783 1 0 0 0 Never
g.m 1 0 0 0 Never
g.m Lars Olss. Medby 1792 1 0 0 0 Never
g.m Hans Olss. Botn 1784 1 0 0 0 Never
g.m Herdag Jons. Rusånes 1789 1 0 0 0 Never
g.m Katarina Hansd. Sundby 1741 1 0 0 0 Never
g.m Helge Peders. Vassbotn 1755 1 0 0 0 Never
g.m Ole Anderss. Vik 1753 1 0 0 0 Never
g.m Anders Anderss. Langset 1697 1 0 0 0 Never
g.m Iver Knuts. Røkland 1715 1 0 0 0 Never
g.m Anna Hansd. Nestby 1710 1 0 0 0 Never
g.m 1 0 0 0 Never
uekte barn med Jens Abrahamsen 1755 1 0 0 0 Never
g.m 1 0 0 0 Never
g.m Jon Hanss. 1754 1 0 0 0 Never
g.m 1 0 0 0 Never
g.m Kari Herdagsd. 1714 1 0 0 0 Never
g.m Ole Olss. Evensgård 1726 1 0 0 0 Never
g.m 1 0 0 0 Never
g.m 1 0 0 0 Never
g.m Karen Jensd. 1711 1 0 0 0 Never
g.m 1 0 0 0 Never
g.m Hand Peders. Nedre Drageid 1714 1 0 0 0 Never
g.m Elisabet Bertelsd. Nestby 1719 1 0 0 0 Never
til Seivåg, Bodø 1 0 0 0 Never
g.m Hans Kristens. Langset 1687 1 0 0 0 Never
g.m Peder Størkers. Ytre Setså 1690 1 0 0 0 Never
Var i live ved skiftet etter morbroren Karl i 1722. 1 0 0 0 Never
Kleppeneset, kan vere gard nr.33 i Gloppen 1 0 0 0 Never
Var i live ved skiftet etter morbroren Karl i 1722 1 0 0 0 Never
Var i live ved skiftet etter morbroren Karl i 1722. 1 0 0 0 Never
Var i live ved skiftet etter morbroren Karl i 1722 1 0 0 0 Never
Var i live ved skiftet etter morbroren Karl i 1722 1 0 0 0 Never
Var i live ved skiftet etter morbroren Karl i 1722 1 0 0 0 Never
g.m 1 0 0 0 Never
g.m Malin Kristend. 1687 1 0 0 0 Never
Johannes var gift i 1652 1 0 0 0 Never
Ei tid busett på Nesbø, Bremanger. 1 0 0 0 Never
g.m Anne Enoksd. Indre Davik 1 0 0 0 Never
g.m Josef Olss. Aasane 1 0 0 0 Never
I tida før Aletta og Anders gifte seg, mens Anders var i Canada, var Aletta tenestejente i Lefdalen… 1 0 0 0 Never
g.m Torbjørn Martins. Almenningen. 1 0 0 0 Never
g.m Hans Peders. Ugla, Askeland 1 0 0 0 Never
g.m Hans Hessevåg 1 0 0 0 Never
(Til Høynes?) 1 0 0 0 Never
Kona til Valdemar var fødd ca 1580 og døde i 1636. 1 0 0 0 Never
Frå Ætterøter og renningar: 1 0 0 0 Never
Busette seg i Angedalen. 1 0 0 0 Never
Private First Class US Army World War II 1 0 0 0 Never
Johannes Jonass. Sande fortel om bestefaren sin at han var ein liten rund mann med krokete nase. 1 0 0 0 Never
Magnus fekk gifta si i Stordalen, og det gjekk slik til: 1 0 0 0 Never
Sunnylvboka s.315, Langeland, bnr 3: 1 0 0 0 Never
Endre flytta til Bø i Nedstryn der han vart gift med ei enkje Marte (Sunnylvsboka s.358) 1 0 0 0 Never
Gamel kom til Øye, bnr. 1 (Sunnylvsboka, s.358) 1 0 0 0 Never
Rasmus vart ikkje gammal. Systera hans på Røyrhus var blitt enkje og sat att med mange born. I 1816… 1 0 0 0 Never
Gift med Tidemann Peders. Maurstad 1 0 0 0 Never
Gaardbruger, Hoddevik 1 0 0 0 Never
Kristi vart gift med ein Oluf Jons. 1 0 0 0 Never
Synneve vart gift med Josef Eriks. Ytre-Davik 1 0 0 0 Never
Ester vart gift med Rasmus Hopland 1 0 0 0 Never
Skjifte 1769 etter Ingjeber Larsdotter, til ekkjemannen Nils Kolbeinson og borna deira: Jó Nilsson,… 1 0 0 0 Never
Yngve Nedrebø: 1 0 0 0 Never
Yngve Nedrebø fortel: 1 0 0 0 Never
Botholv og broren Iver var tvillingar. 1 0 0 0 Never
Gift1803 m. Peder Amundson Skarstein, bygsla "Gjeret", Skarstein. 1 0 0 0 Never
Gift i Innvik 1754 m. Torgjer Andersson Bakken 1 0 0 0 Never
Gift 1772 m. enkja Lisbet Gabrielsdtr. Gloppestad 1 0 0 0 Never
Gift 1771 m. Ågote Andersdtr. Vassenden, husmann der. 1 0 0 0 Never
Magdeli dø ugift. 1 0 0 0 Never
Ola gift 1744 m. Ragnhild Jakobdtr. Austrheim, dei hadde sonen Jakob, f.1745, d. 8 dg.g. 1 0 0 0 Never
Tora var ugift i 1743 (nemnd i eit skifte?) 1 0 0 0 Never
Jon er nemnd i 1699 i flg Soga om Gloppen og Breim V. 1 0 0 0 Never
Ingri vart gift 1718 m. Jakob Erikson Tisthamar, brukar nr.3. 1 0 0 0 Never
Gift 1734 m. Brite Jondtr. Teita, brukar nr.2 Kleppe, seinare nr.1 Fløtre. 1 0 0 0 Never
Kristi er nemnd i 1698, ugift (i eit skifte?). 1 0 0 0 Never
Tora g.m. Steffen Torson Bjørkelo, brukar nr.2. 1 0 0 0 Never
Pernille var kårenke då ho døde på Stave. 1 0 0 0 Never
I flg. bygdeboka var Rasmus frå Selje. Ikkje nemnd i KB ved vigsla: https://www.digitalarkivet.no/kb… 1 0 0 0 Never
Frå Volda-Soga, Band 3, s.141-142: 1 0 0 0 Never
Frå Volda-Soga, Band 3, s.141-142: 1 0 0 0 Never
Ei Sylvei Rasmusd. er reg død på Belden samme år som denne Sylveig vart fødd. Er eg på villspor når… 1 0 0 0 Never
På gardane i Almklov krins er det i Ættesoge for Vanylven nemd mulige fedre til Brite: 1 0 0 0 Never
Alf reiste vekk for å lære seg opp i pelsoppdrett. Faren Anders var ein av dei seks som starta med o… 1 0 0 0 Never
Ho var ovsterk; bar ein raftall. 1 0 0 0 Never
http://www.sffarkiv.no/sffbasar/default.asp?p=result&paging=yes&ptype=single&db=dbdoypte&page=1&sql=… 1 0 0 0 Never
* Fødselsdato ukjend, sett til 1.nov ut frå dåpsdato 8.nov. 1 0 0 0 Never
Bustad: Fløde, Selje 1 0 0 0 Never
Plassen på Skorge vart kalla Rindeberget 1 0 0 0 Never
Bonde på garden Lia i Naustdal. Naustdal Bydgebok: "Elias Ludviks. Grimeland" 1 0 0 0 Never
Eimhjellen, Gloppen 1 0 0 0 Never
## 1 0 0 0 Never
I folketellinga for 1865 står Johannes oppført som Husfader, husmann med jord, 66 år og fødestad Dav… 1 0 0 0 Never
Dåpsdato År Navn Fars navn Mors navn Gard 5657 </cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&filnamn=innvdp&var… 1 0 0 0 Never
Då John og Martha fikk Ingeborg i 1798, budde dei på garden Sandvig. I 1806 då Anders vart fødd, bud… 1 0 0 0 Never
Dåpsdato År Navn Fars navn Mors navn Gard 5657 </cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&filnamn=innvdp&var… 1 0 0 0 Never
Ingen Mari Olsd. registrert i kirkebøkene fødd på Fosnæs mellom 1750 og 1815, men Maren Olsd. er fød… 1 0 0 0 Never
Gifte Brithe seg med Ananias Anderss. ? 1 0 0 0 Never
Døypt av Prost Frimann 1 0 0 0 Never
"Daabs Datum: 3 Juli i Rugsund." 1 0 0 0 Never
"Barnet døbt d: 11te November i Rougsunds Kirke af Provst Frimann" 1 0 0 0 Never
Lars P. Lefdal (1871-1944) - frå Lefdal i noverande Eid kommune. Bonde, forretningsmann og politikar… 1 0 0 0 Never
Etter at Johannes gifte seg med Karoline, flytte dei til Bergen, der han i 1919 fikk gitt ut eit hef… 1 0 0 0 Never
Elias vart kalla tenar. Han skal ha vore sjukleg, men var flink med handarbeid, m.a. dreia han små k… 1 0 0 0 Never
"Bendik blev i en fremrykket alder gift med Inger Torstensd. Vie. I sin tid kjøpte han et lite jords… 1 0 0 0 Never
Kjøpte gard på Grimeland. 1 0 0 0 Never
Wilhelm skreiv sjølv navnet sitt med enkel v, Vilhelm J. Teigen, og brukte ikkje mellomnavnet sitt,… 1 0 0 0 Never
Førde Bygdebok: 1 0 0 0 Never
Minneord: 1 0 0 0 Never
Dø ung tidlig i 2. verdenskrig (båten vart bomba 1940?). Vart kremert og urna sett ned på gravplasse… 1 0 0 0 Never
fødd Berg 1 0 0 0 Never
Jordfesting: 5 aug 1894 1 0 0 0 Never
12 Anno 1628 Kom Her Simen Mickelsøn Ystede til Jølster, Oc døde 1653 den 7 Julj om Afften, Oc bliff… 1 0 0 0 Never
Ingebrigt vart 90 år og 18 veker gamal. 1 0 0 0 Never
## 1 0 0 0 Never
Det vart halde jordfesting 28. august 1853 1 0 0 0 Never