Individuals — All

Surnames
Surname Individuals
Aamundsdtr.
1
Aarø
10
Aarø Salen
2
Aarønes
1
Abeldtr.
4
Abels.
12
Abrahamdtr.
18
Abrahams.
7
Abrahamsen
1
Absalondtr.
2
Absalons.
2
Adams
1
Aksels.
1
Albrigtsen
4
Alexanders.
3
Almklov
1
Alvheim
7
Amundsdtr.
1
Ananiasdtr.
4
Ananiass.
1
Andersdtr.
85
Andersen
2
Anderson
8
Anderss.
105
Andreasdtr.
6
Andreass.
8
Antoniuss.
1
Antons.
6
Antonsdtr.
3
Arentzdtr.
1
Arnedtr.
10
Arnes.
14
Arnesdtr.
5
Arnesen
4
Arnisdtr.
1
Aschilds.
2
Aschildsdtr.
3
Audens.
5
Audensdtr.
1
Axeldtr.
3
Axels.
8
Bakkebø
3
Barstad
3
Beitveit
5
Bendiksdtr.
1
Bentsdtr.
1
Berge
2
Bersvends.
2
Berthels.
13
Berthelsdtr.
2
Birgersdtr.
1
Bjørndtr.
2
Bjørns.
1
Bodvarsdtr.
1
Boeman
2
Bordi
2
Borg
3
Borgers.
1
Borgundvåg
3
Botolvs.
7
Botolvsdtr.
4
Bottolfs.
2
Bottolfsdtr.
5
Bottolfsen
3
Breche
2
Brønøls.
1
Byrges.
5
Byrgesdtr.
3
Bårds.
8
Bårdsdtr.
3

1
Børres.
1
Børresdtr.
2
Castrodad
1
Chrispinusdtr.
1
Christendtr.
22
Christens.
23
Christiandtr.
4
Christofferdtr.
2
Christopherdtr.
2
Christophers.
1
Clausdtr.
4
Clauss.
4
Clemmetsdtr.
1
Corneliusdtr.
7
Corneliuss.
4
Cornillesen
1
Dagger
1
Dalen
1
Daniels.
9
Danielsdtr.
3
Danielsen
1
Davids.
3
Didrikdtr.
2
Didriks.
1
Didriksdtr.
2
Drake
1
Dybedal
1
Dårflot
2
Ebbesdtr.
1
Eberhardsdtr.
1
Eilivs.
1
Eilivsdtr.
1
Eiriks.
7
Eliasdtr.
14
Eliass.
12
Ellingdtr.
2
Ellings.
21
Ellingsdtr.
13
Eltvik
5
Embrets.
2
Embretsdtr.
1
Endredtr.
2
Endres.
6
Enerhaug
1
Engebretdtr.
1
Engebrets.
2
Engelbrektsson
7
Enochs.
2
Erichs.
6
Erichsdtr.
7
Erikdtr.
3
Eriks.
15
Eriksdtr.
6
Erlends.
1
Erlendsdtr.
1
Fagerland
1
Follesø
3
Frantzdtr.
4
Frantzs.
8
Førde
1
Gabrieldtr.
2
Gamaliels.
2
Gimmestad
1
Gjerts.
2
Gjertsdtr.
1
Gjesdahl
9
Gjesdahl Adams
1
Gjesdal
6
Gregoriusdtr.
4
Gregoriuss.
4
Gregors.
1
Gulachsdtr.
1
Guleichsdtr.
1
Gullakson
1
Gullbrands.
2
Gulliks.
5
Gulliksdtr.
2
Gunderdtr.
4
Gunders.
8
Gundersen
4
Gunnars.
5
Gunnersdtr.
1
Guttormdtr.
3
Guttorms.
3
Haakons.
2
Haarberg
3
Hagen
1
Haldorsdtr.
1
Haldorss.
1
Halkjells.
2
Halkjellsdtr.
1
Halldorsdtr.
1
Halsteens
1
Halvardsdtr.
1
Halvors.
1
Halvorsdtr.
1
Hansdtr.
58
Hanss.
56
Haralds.
6
Haraldsdtr.
2
Harloff
6
Hauge
1
Heggholmen
3
Heimseter
6
Henrikdtr.
3
Henriks.
1
Herdags.
4
Herdagsdtr.
2
Hess
1
Hoddevik
7
Holmboe
5
Holmen
2
Holsen
1
Honningsvåg
7
Hughes
5
Huglachsdtr.
1
Huleichs.
2
Huleichsdtr.
5
Husebø
1
Hutchens
3
Hågens.
1
Ingebricts.
1
Ingebrigts.
12
Ingebrigtsdtr.
13
Ingvaldsdtr.
1
Isaachdtr.
4
Isaachs.
3
Isachs.
6
Isakdtr.
7
Isaks.
1
Isene
1
Ivars.
13
Ivarsdtr.
13
Iverdtr.
1
Ivers.
1
Jacobdtr.
1
Jacobellus
1
Jacobs.
31
Jacobsdtr.
30
Jacobsen
1
Jakobs.
2
Jakobsdtr.
1
Jakobsen
1
Jans.
1
Jansdtr.
2
Jensdtr.
26
Jenss.
30
Jeremiasdtr.
1
Jetmunddtr.
3
Joachims.
2
Joens.
3
Johandtr.
7
Johannesdtr.
22
Johanness.
25
Johans.
6
Johansen
4
Johanss.
1
Johns
1
Johns.
8
Johnsdtr.
11
Johnston
7
Johnston Drake
1
Jonasdtr.
4
Jonass.
3
Jondtr.
46
Jons.
80
Jonsdtr.
26
Josefs.
9
Josefsdtr.
8
Josephdtr.
5
Josephs.
6
Jørgendtr.
4
Jørgens.
7
Jørgensdtr.
2
K.
1
Karls.
5
Karlsdtr.
13
Karlsen
18
Karlsson
2
Kjeldsen
1
Kjøde
6
Klemmets.
1
Klemmetsdtr.
1
Knapstad
5
Knapstad Abrahamsen
1
Knarvik
1
Knuddtr.
4
Knuds.
35
Knudsdtr.
17
Knuts.
6
Knutsdtr.
4
Kolbeins.
4
Kolbeinsdtr.
1
Kolseth
3
Kongsvoll
2
Korneliuss.
2
Kragseth
4
Krispinusdtr.
4
Krispinuss.
6
Krist.dtr.
1
Kristendtr.
3
Kristens.
7
Kristensdtr.
4
Kristiandtr.
1
Kristiansdtr.
1
Kristofferdtr.
1
Kristoffers.
1
Kvamme
1
Kvernevik
2
Kvien
2
Kværner
2
Langedal
1
Langfjell
1
Larsdtr.
48
Larsen
2
Larss.
53
Lassedtr.
1
Lauritsdtr.
2
Lauritss.
7
Lefdal
12
Lefdalsnes
2
Leikanger
2
Lillerovde
3
Linden
2
Liset
1
Ludviks.
3
Ludviksdtr.
1
Lukasdtr.
2
Lygre
1
Løken
2
Madsdtr.
7
Madss.
7
Magnedtr.
2
Magnes.
6
Magnesdtr.
2
Magnusdtr.
1
Magnuss.
6
Mariniuss.
2
Markusdtr.
1
Markvards.
2
Martinusdtr.
3
Martinuss.
5
Matrinusdtr.
1
Michels.
1
Midtbø
7
Mikaeldtr.
2
Mikaels.
4
Mikalsdtr.
1
Mikkeldtr.
1
Mikkels.
2
Mikkelsdtr.
5
Mikkelson
1
Mikkelss.
2
Moen
1
Mogenss.
11
Mognsdtr.
1
Monsdtr.
16
Monss.
19
Mossestad
3
Myklebust
2
Mårs.
1
Ness
1
Netzen-Olsen
3
Nielsdtr.
29
Nielss.
21
Nilsdtr.
17
Nilsen
2
Nilson
1
Nilss.
35
Nojedtr.
1
Nojess.
1
Nygård
1
Nylund
2
Oddgeirs.
2
Oddgeirsdtr.
1
Oladtr.
6
Olas.
1
Olavsdtr.
3
Olavss.
1
Ols.
62
Olsdatter
1
Olsdtr.
170
Olsen
7
Olson
4
Olss.
131
Olufs.
20
Olufsdtr.
15
Oritsland
4
Osmundsen
3
Ostertag
2
Ottardtr.
1
Oudensdtr.
1
Paalsdtr.
1
Pahr
32
Pahr Follesø
2
Pauldtr.
20
Pauls.
22
Paulsdtr.
4
Paulsson
1
Pederdtr.
86
Peders.
59
Pedersdtr.
12
Pedersen
2
Pederss.
66
Perdtr.
3
Pers.
2
Perss.
5
Pouldtr.
11
Pouls.
4
Poulss.
2
Povels.
2
Povldtr.
4
Powell
1
Rasmusdtr.
46
Rasmusen
2
Rasmuss.
46
Rasmussen
1
Realds.
2
Refvik
1
Reieldtr.
4
Rognalds.
12
Rognaldsdtr.
15
Råke
1
Rødje
1
Salen
1
Samsondtr.
1
Samueldtr.
2
Samuels.
1
Sandal
1
Sande
36
Sanders.
2
Sandersdtr.
1
Sandnes
2
Sandvik
1
Sandviknes
5
Sebjørns.
3
Sebjørnsdtr.
2
Siluesters.
1
Simens.
6
Simensdtr.
3
Simondtr.
10
Simons.
26
Simonsdtr.
3
Simonson
3
Sindre
1
Siurdtr.
4
Siurs.
8
Sjurs.
10
Sjursdtr.
5
Sjåstad
1
Skarsbø
1
Skudem
4
Slinning
1
Slinning Aarø
4
Solberg
3
Solhaug
1
Stanford
1
Stave
16
Steffendtr.
5
Steffens.
4
Steffensdtr.
2
Steins.
4
Stikkholmen
1
Storøy
4
Strand
1
Strandhaug
1
Strømsøy
3
Støle
1
Sverkers.
1
Swendsenn
1
Syfversdtr.
1
Såstad
1
Sæle
2
Sætre
2
Sævrøy
1
Södergren
3
Sørens.
2
Sørensdtr.
2
Sørenss.
1
Sørpoll
1
Taralds.
1
Taraldsdtr.
2
Teige
1
Teigen
17
Thomasdtr.
1
Thommesdtr.
2
Thommess.
4
Thores.
1
Thoresdtr.
1
Thorsdtr.
4
Thue
9
Tidemannsdtr.
2
Tollefs.
1
Tollefsdtr.
1
Tommess.
1
Torchilds.
2
Torchildsdtr.
1
Toress.
2
Torgeirs.
1
Torgeirsdtr.
16
Torgeirss.
4
Torleifsdtr.
3
Torleivsdtr.
2
Torleivss.
3
Tors.
2
Torsdtr.
3
Torsteinsdtr.
5
Torsteinss.
1
Torsvik
13
Trulsdtr.
2
Trulss.
1
Ukjent
1
Ulrichdtr.
2
Ulrichs.
4
Valdemars.
2
Valdemarsdtr.
3
Waldemardtr.
2
Waldemars.
2
Waldemarsdtr.
2
Walterss.
1
Westerås
5
Wilhelmsdtr.
1
Willums.
1
Zachariasdtr.
1
Zachariass.
2
Zakariasdtr.
1
Årsheim
5
Årvik
5
Øie
1
Østendtr.
7
Østens.
2
Øvreberg
1
Øysteindtr.
1
Øysteins.
5